GoodSign Production

      เฟอร์นิเจอร์บิ๊วอิน เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากได้ แต่เนื่องด้วยราคาที่สูง เสียดฟ้า ผู้ที่มีรายได้สูง ๆ เท่านั้นถึงจะจับต้องได้ 
      วันนี้ กู๊ดไซน์ โปรดักชั่น ได้จัดทำ เฟอร์นิเจอร์บิ๊วอิน ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ในราคาที่กลาง ๆ ด้วยเกรดวัสดุที่แข็งแรง กันชื้น ที่ไม่ทำร้ายสุขภาพ กันปลวก อุปกรณ์ soft close มิดชิดเก็บขอบมุม เทียบเท่ากับงานบิ๊วอินที่สั่งทำในราคาสูง ๆ มาให้จับต้องกัน
     เริ่มต้นด้วยตู้เสื้อผ้า ที่มี 2 เซต หลัก ๆ ได้แก่
🔎 รูปแบบตู้เสื้อผ้าแบบที่ 1  >> เหมาะกับการต่อตู้ที่จำนวนไม่มาก
🔎 รูปแบบตู้เสื้อผ้าแบบที่ 2  >> เหมาะสำหรับ บ้านที่มีห้องเสื้อผ้าแยก ต่างหาก เลือกฟังก์ชันต่อแบบหลาย ๆ ตู้
     อีกทั้งยังมี รูปแบบบานตู้ แบบเปิด ให้เลือก 3 รูปแบบ  ได้แก่ บานไม้แบบเรียบ, บานไม้แบบเฟรม และ บานกระจก สามารถสั่งซื้อได้หลายรูปแบบ ซื้อเฉพาะโครงตู้ (ไม่ใส่บานตู้) หรือซื้อโครงตู้พร้อมบานเปิด >> วิธีการสั่งซื้อ🛒

 

ซื้อสินค้า